Klub historické techniky Rakovník

Klub historické techniky Rakovník založila skupina nadšených sběratelů a obdivovatelů historických vozidel, vojenské i civilní techniky. Dne 23.6.2008
 byl podán návrh na registraci občanského sdružení, na Ministersvo vnitra ČR s  názvem "Klub historické techniky" se sídlem Rakovník Pod Václavem 1860. 11.7.2008 byla provedena registrace na MV ČR a Klub historické techniky oficiálně zahájil svoji činnost.
Cílem klubu je spolupráce, vzájemná poradenská činnost a výměna zkušeností při záchraně a renovaci historické techniky. Klub má svoji klubovou testační komisi, která testuje i vozidla nečlenů.
 Nejsme příliš velký klub začínali jsme s 13 členy.Věková struktura členů klubu
je velmi široká, mladí i staří ruku v ruce pracují a vzájemně se doplńují ve všech činnostech.

Zaměření členů Klubu historické techniky je velice pestré, sbírají a renovují automobily osobní i nákladní včetně specielních, motocykly, vojenská vozidla, traktory, stabilní motory, zemědělskou a požární techniku a vše co s touto technikou souvisí.

Náš klub historickou techniku také propaguje pořádáním výstav a největší klubovou akcí s názvem Jízda historických vozidel dvěma kraji.Členové klubu se rovněž zůčastňují veteránských akcí pořádaných jinými kluby.

Naši uživatelé

 

Kalendář akcí

SRAZ KLUBU KHT RAKOVNÍK

28.07.2017 19:55
V sobotu 2.9 2017 se uskuteční sraz příznivců historické techniky ve Hředlích u Rakovníka. Pozor změna !!!!! původně se měl konat na Veclově. Akce se bude konat na náměstí u hasičárny. Občerstvení  a parkování zajištěno. Srdečně zvou členové KHT Rakovník